LINEA BOTTONEX - akcesoria do odzieży

Przejdź do strony głównej sklepu »

Aktualnie przebywasz na:

ProduktyKliknij aby rozwinąć naszą ofertę!

Mój koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Porównaj produkty

Nie ma przedmiotów do porównania.

 

Regulamin sklepu internetowego www.bottonex.com.pl

 1. Sklep www.bottonex.com.pl prowadzony jest przez firmę "Linea bottonex"., z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Łódzkiej 342, kod pocztowy 25-655, NIP: 657-101-34-30, Regon: 290498529, zwaną dalej Sprzedającym.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie ze strony www.bottonex.com.pl.
 3. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane od następnego dnia roboczego.
 5. Zamówienia zatwierdzonego nie można anulować.
 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 7. Na wszystkie towary dostępne w sklepie wystawiamy faktury VAT.
 8. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto - zawierają podatek VAT. Ceny są wyświetlane w walucie wybranej przez Klienta.
 9. Sklep realizuje dostawy towaru do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty przygotowania i wysyłki zamówienia, określone w cenniku realizacji zamówień. Ze względu na rodzaj asortymentu oferowanego w Sklepie, Sklep zastrzega sobie prawo do podania ostatecznej ceny obsługi zamówienia po rozpoczęciu realizacji tego zamówienia.
 10. Wartość brutto paczki wysyłanej jednym listem przewozowym nie może przekroczyć 20 000 PLN. W przypadku gdy wartość paczki przekroczy wyżej wymienioną kwotę dział spedycji dokona stosownego podziału
 11. Koszt wysyłki Pocztą Polską to opłata 9 PLN na terenie Polski, jeśli paczka nie przekracza 0,5 kg
 12. Możliwe są następujące formy płatności za towar zamówiony przez klienta: za pobraniem, przelewem bankowym, karta kredytową. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności przez wyłączenie opcji płatności za pobraniem. Przy zamówieniach zagranicznych wyłączona jest całkowicie opcja płatności za pobraniem. W przypadku zapłaty za towar przelewem bankowym lub kartą kredytową wysłanie towaru objętego zamówieniem do klienta może nastąpić po potwierdzeniu wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sklepu.
 13. W przypadku wybrania przez klienta trybu realizacji dokładnej, przygotowany zostanie ten towar, który jest w danym momencie dostępny na magazynie sklepu. Klient zostanie poinformowany o tym, jakie ilości towaru zostały przygotowane i będzie mógł zdecydować o akceptacji lub rezygnacji z zamówienia, bądź przedłużeniu realizacji do czasu skompletowania całości zamówienia.
 14. Czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, jeżeli zamówienie wysyłane jest na adres krajowy. Czas realizacji zamówienia zagranicznego zależy od indywidualnego zamówienia. W określonych przypadkach (np. konieczność skonsultowania zamówienia z Klientem, oczekiwanie na przelew od Klienta) czas realizacji może się wydłużyć. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy towaru do klienta, który w przypadku przesyłek krajowych wynosi zwykle jeden dzień roboczy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru powstałe z winy firm kurierskich.
 15. W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar na swój koszt do Centrali Sprzedającego na adres: ul. Łódzka 342, 25- 655 Kielce oraz dołączyć pismo określające wady towaru oraz żądania reklamującego. W zastępstwie wysyłania powyższego pisma, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bottonex.com.pl. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysyłanego za pobraniem.
 16. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania zasadności reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na towar wolny od wad i odesłany do Klienta na koszt Sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci klientowi cenę zakupu wadliwego towaru. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sklep zwróci Klientowi również koszt odesłania wadliwego towaru do Sklepu.
 17. W wypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zdekompletowania przesyłki w czasie transportu, Klient zobowiązany jest odmówić przyjęcia przesyłki oraz spisać w obecności kuriera protokół reklamacyjny. Kontrola przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub zdekompletowania przesyłki w transporcie.
 18. Informacje o produktach, prezentowane w Sklepie www.bottonex.com.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 19. Kolory towarów prezentowane na stronie internetowej sklepu mogą nieznacznie odbiegać od kolorów towarów w rzeczywistości.
 20. Podane ceny dotyczą stanów magazynowych. W momencie nowej dostawy ceny ulegają zmianie w związku ze zmianami kursu euro jak również zmianami cen metali i ropy.
 21. Ceny w sklepie obowiązują do momentu wyczerpania się zapasów.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 23. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Kielcach.
 24. Rejestracja konta klienta jest równoznaczna z wyrażeniem przez klienta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę "Linea Bottonex", z siedzibą w Kielcach danych osobowych klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 25. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie. Rejestracja konta klienta jest równoznaczna z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

Załącznik do Regulaminu

Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

 1. Płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Spółkę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.
 2. Użytkownik w swoim serwisie udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera Systemu Platnosci.pl za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl.
 3. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie Użytkownika i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera Systemu Platnosci.pl będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową Serwisu Platnosci.pl.
 4. W celu dokonania płatności Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu Platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Platnosci.pl, płatność może nie zostać zrealizowana.
Jak dokonać zwrotu towaru?
W przypadku, gdy Klientem jest konsument w rozumieniu z ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma on prawo bez podania przyczyny zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać zakupiony towar na swój koszt na adres sprzedającego tj.: Linea Bottonex ul. Łódzka 342, 25-655 Kielce z dopiskiem "Zwrot towaru". Możliwość ta dostępna jest tylko w wypadku odesłania towaru kompletnego, nieuszkodzonego, nienoszącego śladów używania, w oryginalnym opakowaniu. Po otrzymaniu takiego towaru, sklep zwróci Klientowi kwotę równą wartości brutto zwracanego towaru.

Ochrona danych osobowych i prywatności
1.Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2.Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
4.Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
6.Zapisując się do newslettera w Sklepie użytkownik (Kupujący, bądź inna osoba) wyraża zgodę na przyjętą przez Sklep politykę prywatności, czyli wykorzystywanie e-maila podanego przez użytkownika do informowania go o nowościach, promocjach i wyprzedażach.
7.Adresy mailowe użytkowników, którzy zarejestrowali się w newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o nowościach, promocjach i wyprzedażach. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.
8.W każdej chwili użytkownik ma prawo zrezygnować z newslettera – informując o tym Sprzedawcę.
9.Niektóre obszary Sklepu mogą wykorzystywać pliki cookies, czyli pliki identyfikujące odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i danych znajdujących się na komputerze. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę stron www.